I. Dane osobowe kandydata

Informacje o kandydacie

Nazwisko:
Imię (imiona):
Data urodzenia:
Pesel:

Informacje o rodzicach

Imię i Nazwisko matki:
Telefon matki:
E-mail matki:
Imię i Nazwisko ojca:
Telefon ojca:
E-mail ojca:

Adres zamieszkania

Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy:
Gmina:
Powiat:

II. Wybór klasy

Można wybrać 2 klasy (klasa nr 2 będzie rezerwowa)
Nazwa klasyPrzedmioty rozszerzoneWybór
(zaznacz 1-2)
Biologiczno-chemicznabiologia, chemia, język angielski
biologia, chemia, język niemiecki
Ekonomiczno – informatycznageografia, matematyka, język angielski
geografia, matematyka, język niemiecki
geografia, informatyka, język angielski
geografia, informatyka, język niemiecki
Humanistycznajęzyk polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
Ogólnawiedza o społeczeństwie, geografia, biologia
wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski
wiedza o społeczeństwie, geografia, język niemiecki

III. Wybór języków obcych

1. Wybór języka obcego na poziomie podstawowym w klasach biologiczno-chemicznej, ekonomiczno-informatycznej i ogólnej - grupa II: Uwaga! Wybrany język na poziomie podstawowym musi być inny niż wybrany język na poziomie rozszerzonym
Wybierz język:
2. Wybór języka obcego w klasach humanistycznej i ogólnej - grupa I:
Wybierz język:

IV. Jako przedmiot obowiązkowy do obliczenia punktów rekrutacyjnych, oprócz języka polskiego i matematyki, wybieram:

Pierwszy przedmiot:
Drugi przedmiot:

V. Wybrane przez kandydata szkoły publiczne od najbardziej do najmniej preferowanych:

Szkoła pierwszego wyboru:
Szkoła drugiego wyboru:
Szkoła trzeciego wyboru:

Uwaga! W sekretariacie szkoły konieczne będzie złożenie oryginałów dokumentów (tj. świadectwo ukończenia szkoły, karta zdrowia, dyplomy, zaświadczenia lekarskie, opinie, orzeczenia, 2 zdjęcia) w wyznaczonym terminie.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami i terminami rekrutacji 2020/2021.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną